ЗА УПЛАТЕ ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ
For donations from Montenegro

PAYPAL ДОНАЦИЈЕ
PayPal donations

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Incoming Payments Instructions