Јул 2020.


Марко Л.

127,00€

Немања Р. (paypal)

47,45€

Драгољуб П.

5,00€

Огњен Р. (paypal)

7,40€

Ненад К.

400,00€

Андрија П.

30,00€

Борис К. (paypal)

188,85€

Жељко Н.

10,00€

Наташа В.

10,00€

Гордана Ш.

20,00€

Александар Б.

5,00€

Митар П.

50,00€

Владимир Ђ.

10,00€

Немања Д.

20,00€

Предраг И.

85,00€

Предраг К.

20,00€

Немања Т. (paypal)

42,05€

Михајло С. (paypal)

16,80€

Иван Ч. (paypal)

20,00€

Марина Г. 
за Јелену и Ненада К.

1 000€

Тијана Ћ.

20,00€

Александар Т.

15,00€

Живан Ј.

15,00€

Марко М.

20,00€

Владимир Д.

70,00€

Дарко Б.

10,00€

Наташа Ј.

150,00€

Марија М.

10,00€

Наш маркет доо - Бар

50,00€

Слободан В.

5,00€

Лав Л. (paypal)

48,00€

Радован К.

20,00€

Младен К.

10,00€

Жељко Б.

10,00€

Милица Б.

9,00€

Немања Б.

20,00€

Дражен В.

30,00€

 Лука П.

15,00€

Стефан Ш.

10,00€

Јулијана Д.

20,00€

Јелена К.

10,00€

Дејан Б.

5,00€

Огњен Б.

5,00€

Милан Ц.

5,00€

Биљана Ј.

10,00€

Снежана П.

15,00€

Немања Н.

20,00€

Мирослава И.

100,00€

Драгана В. (paypal)

28,60€

Зоран Б.

20,00€

Ружица П.

10,00€

Анонимно (paypal)

9,20€

Александар С. (paypal)

20,00€

Миљана М.

5,00€

Александар Н.

10,00€

Наталија М.

20,00€

Илија Ј.

20,00€

Милош Ђ.

50,00€

Лазо К.

5,00€

Немања Д.

30,00€

Дамјан Н.

30,00€

Данило А.

20,00€

Миро С. (paypal)

10,00€

Емилија Б. (paypal)

200,00€

Љиљана В.А. (paypal)

50,00€

Ивана Д. (paypal)

30,00€

Екатерина С. (paypal)

100,00€

Раденко Ш. (paypal)

38,00€

Зарија В.

30,00€

Зорка М.

20,00€

Андријана Ђ.

10,00€

Дражен В.

10,00€

Данијела П.

10,00€

Борис Д. (paypal)

38,00€

Марко К.

10,00€

Биљана П.

10,00€

Александар Р.

10,00€

Ксенија М.

10,00€

Немања М.

50,00€

 Павле Н.

15,00€

 Драган М.

50,00€