Јануар 2018.

о. Мирчета Ш.

10,00€

Павле Н.

10,00€

Кристина Ђ.

5,00€

Бранко Р.

5,00€

Лазар П.

20,00€

Вељо С.

20,00€

Биљана М.

20,00€

Звонко П.

30,00€

Иван Н.

5,00€

Дамјан Н.

5,00€

Вук М.

10,00€

Раде Д.

5,00€

Данило и Наталија Р.

10,00€

Марија М.

5,00€

Срећко Р.

5,00€

Илија В. и Бојан Ј.

20,00€

Јовица Д.

5,00€

Владимир Д.

5,00€

Милош Ђ.

20,00€

Стефан К.

20,00€

Предраг И.

10,00€

Анонимно

20,00€

Дејан Б.

5,00€

Дражен В.

10,00€

Александар Б.

15,00€

Владимир и Андријана Ђ.

10,00€