Март 2019.

Марко К.

10,00€

Горан Б.

20,00€

Коло српских сестара

25,00€

Биљана М.

30,00€

Никола П.

10,00€

Вања С.

35,00€

Иван Н.

20,00€

Предраг С.

10,00€

Александар Б.

5,00€

Петар П.

20,00€

Лидија М.

10,00€

Анонимно

20,00€

Марко Т.

20,00€

о. Мирчета Ш.

20,00€

Ивана Ц.

5,00€

Иван С.

20,00€

Звонко П.

20,00€

Лазар П.

20,00€

Данило и Наталија Р.

10,00€

Марија М.

5,00€

Предраг И.

20,00€

Владимир Д.

11,00€

Милош В.

20,00€

Вук М.

10,00€

Владимир Б.

10,00€

Павле Н.

5,00€

Анонимно

50,00€

Дамјан Н.

10,00€

Александар С.

5,00€

Анонимно 

500,00€

Дарко М.

15,00€

Дражен В.

10,00€

Марина С.

20,00€

Срећко Р.

5,00€

Дејан Б.

5,00€

Владимир и Андријана Ђ.

10,00€

Данило А.

20,00€

Лидија М.

20,00€

Ивана П.

10,00€

Дејан Б.

5,00€

Лука П.

20,00€

Јелена К.

10,00€

Вељо С.

30,00€

Драган В.

10,00€