Јул 2019.

Анонимно

50,00€

Милош В.

50,00€

Иван Н.

25,00€

Александар Б.

5,00€

Никша и Ђурђа М.

100,00€

Горан Б.

13,00€

Владимир Д.

80,00€

Биљана М.

20,00€

Андрија Ј.

100,00€

Живан Ј.

15,00€

Лазар П.

20,00€

Срећко Р.

5,00€

о. Мирчета Ш.

50,00€

Павле Н.

30,00€

Раде Д.

5,00€

Вељо С.

30,00€

Немања Д.

20,00€

Данило А.

20,00€

Данило и Наталија Р.

10,00€

 Лазо К.

12,00€

Радован К.

10,00€

Владимир и Андријана Ђ.

10,00€

Јована Л.

20,00€

Дејан Б.

5,00€

Дамјан Н.

35,00€

Дражен В.

10,00€

Јелена К.

10,00€

Владимир В.

10,00€

Горан Р.

10,00€

Дарко Ј.

5,00€

Марија М.

5,00€

Кристина Ђ.

5,00€

Војкан Р.

5,00€