Август 2017.

 

Анонимно

30,00€

Владимир и Андријана Ђ.

10,00€

Дејан Б.

5,00€

Владимир Д.

5,00€

Лука П.

47,00€

Иван Н.

5,00€

Дамјан Н.

5,00€

Данило и Наталија Р.

10,00€

Вељо С.

20,00€

Предраг И.

10,00€

Јовица Д.

5,00€

Марија М.

5,00€

Иван Ћ.

10,00€

Раде Д.

5,00€

Лука П.

10,00€

Кристина Ђ.

5,00€

 Огњен Р.

10,00€