Април 2018.


Звонко П.

30,00€

Вељо С.

20,00€

Данило и Наталија Р.

10,00€

Предраг И.

10,00€

Срећко Р.

5,00€

Милош В.

20,00€

Милена М.

10,00€

Биљана М.

20,00€

Лазар П.

10,00€

Марија М.

5,00€

Владимир Д.

10,00€

Иван Н.

5,00€

Дамјан Н.

5,00€

Владимир М.

5,00€

Павле Б.

10,00€

Дражен В.

10,00€

Стефан К.

20,00€

Дејан Б.

5,00€

Александар С.

5,00€

Вељо С.

20,00€

Анђела В.

10,00€

Александар Б.

15,00€

Кристина Ђ.

5,00€

 Александар У.

5,00€

Владимир и Андријана Ђ.

10,00€