Јануар 2019.

Сава П.

10,00€

Стаменка Р.

10,00€

Анонимно

20,00€

Анонимно

200,00€

Живан Ј.

50,00€

Жељко П.

50,00€

Коло српских сестара

25,00€

Звонко П.

50,00€

Иван Н.

10,00€

Никола П.

5,00€

Владимир Б.

10,00€

Мирјана

20,00€

Коло српских сестара
''Света блажена Матрона Московска''

100,00€

Александар С.

10,00€

Дарко Ж.

500,00€

Мирјана А.

50,00€

Милан Д.

5,00€

Раде Д.

5,00€

Лазар П.

20,00€

Југослав Б.

15,00€

Борис К.

50,00€

Предраг И.

10,00€

Тамара М.

20,00€

Данило и Наталија Р.

10,00€

Никша М.

20,00€

Драган В.

10,00€

Милош В.

50,00€

Биљана М.

15,00€

Милош Р.

5,00€

Павле Б.

10,00€

Саво Л.

15,00€

Владимир Д.

5,00€

Бојана А.

20,00€

Снежана М.

20,00€

Андрија П.

100,00€

Diamond Pak d.o.o.

100,00€

Милош Ј.

10,00€

Дејан Б.

10,00€

Александар У.

10,00€

Никола К.

10,00€

Дамјан Н.

10,00€

о. Мирчета Ш.

20,00€

Јована Л.

10,00€

Влатко В.

10,00€

Бранко Ш.

10,00€

Марија М.

10,00€

Немања В.

10,00€

Данило А.

20,00€

Владан П.

10,00€

Павле Н.

5,00€

Владимир и Андријана Ђ.

10,00€

Жељко Л.

10,00€

Оливера П.

10,00€

Дејан Б.

5,00€

Александар Б.

15,00€

Кристина Ђ.

5,00€

Дражен В.

10,00€

Јелена К.

10,00€

Војкан Р.

5,00€

Анонимно

5,00€

Анонимно

5,00€